Designed Film serves these cities and the surrounding metropolitan areas in the United States.
NORTHEAST
Baltimore Boston Chicago New York Philadelphia - Pittsburgh Portland - Washington DC
NORTHWEST
Seattle
SOUTHEAST
Atlanta Charlotte Jacksonville Miami Nashville 
SOUTHWEST
Los Angeles Phoenix - San Diego - San Francisco San Jose Tampa
SOUTHCENTRAL
Austin Dallas - Houston San Antonio